Myoma Uteri

Myoma Uteri

Myoma uteri rahimin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. 35 yaş sonrasında %40 sıklıkla görülür.Tek olarak bulunabilecekleri gibi çok sayıda da bulunabilirler.

Yarısından azının semptom oluşturduğu düşünülmektedir. Semptomlar bulundukları yere ve büyüklüklerine göre değişir.

Gebelikte genellikle büyüme eğilimindedirler ve menapozda küçülürler. Rahimi simetrik olarak büyütebilecekleri gibi asimetrik büyümeye de neden olabilirler.

Bazıları kalsifikasyon nedeniyle sert olabilir bazıları ise kistik dejenerasyon nedeniyle yumuşak olabilir.

Ne Gibi Şikayetler Görülür?

Miyom nedeniyle hastaneye başvurunun sebebi kanamadır. Bunun dışında çevre dokulara bası yapabilir. Örneğin mesaneye bası sonucu sık idrara çıkma, kalın bağırsağa bası sonucu kabızlık yapabilir.

Nasıl Tanı Konulur?

Fizik muayenede büyük miyomlar tespit edilebilir. ultrason genellikle tanı koymada yeterli olsa da MR gerektiren durumlar olabilir.

Daha Fazla Oku

Bilgilendirici Yazılar